WELKOM


Hier kan u solliciteren voor huidige en toekomstige vacatures in onze scholengemeenschap. Uw gegevens worden opgenomen in onze databank. De directeurs van de verschillende basisscholen raadplegen deze databank wanneer zij op zoek zijn naar kandidaten met het geschikte profiel voor een job.
Wij verwelkomen mensen die willen werken als leerkracht voor het kleuter- of lager onderwijs, leerkracht lichamelijke opvoeding, kinderverzorging, administratieve medewerker, zorgcoördinator, leerkracht buitengewoon onderwijs, logopedist, orthopedagoog, kinesist, …

 
PRAKTISCH
 
1. Up-to-date houden van je profiel


Om een correct overzicht te krijgen van de sollicitanten die we kunnen contacteren voor de vacatures in onze scholengemeenschap, vragen we aan de gebruikers om de periode(s) in te geven wanneer ze NIET beschikbaar zijn. Op die manier kan ons systeem de juiste mensen selecteren voor de juiste vacature.

Er gebeuren 2x per dag automatisch een aantal verwerkingen die er voor zorgen dat de directies een overzicht krijgen dat steeds up-to-date is:

 • Wanneer een gebruiker zich 15 dagen niet aanmeldt op de website, zal deze automatisch een e-mail ontvangen waarin staat dat zijn/haar profiel moet nagekeken worden.
 • Gebruikers die zich 3 dagen na de eerste herinnering (via e-mail) niet aanmelden zullen automatisch "niet beschikbaar" gezet worden.
 • Elke dag worden de periodes nagekeken. Wanneer er periodes verlopen zijn zullen deze automatisch offline gezet worden zodat ze geen invloed meer hebben op de zoekopdrachten. De gebruikers zelf zullen hier ook een e-mail over ontvangen.
 • Wanneer er geen periodes meer zijn opgegeven zal de status van het profiel automatisch op "altijd beschikbaar" gezet worden tenzij de gebruiker zelf zijn status op niet beschikbaar zet.
 • Foute datums (vb. 0000-00-00) bij het ingeven van niet beschikbare periodes zullen automatisch verwijderd worden.
 • Een nieuwe inschrijving zal 10 dagen in het groen staan (NEW). Na 10 dagen zal deze automatisch naar een normaal profiel gezet worden.
 
2. E-mails


U ontvangt van ons een e-mails wanneer...

 • … een periode van ‘niet beschikbaar’ is verlopen krijgt
 • … de status van uw profiel aangepast is
 • … u 15 dagen uw profiel niet nagekeken heeft
 • … uw profiel verwijderd is
 • … er aanpassingen op uw profiel gebeuren
 • … geen ambt doorgegeven is. Er zal gevraagd worden om uw profiel te vervolledigen. Zonder ambt verschijnt u immers niet in onze zoekresultaten
 • … het weekoverzicht niet is opgegeven

 

Wat als u geen e-mail ontvangt?

 • Controleer of je het juiste e-mailadres hebt opgegeven
 • Controleer uw SPAM / JUNK map. Soms valt het voor dat de e-mails daar terecht komen. Zet deze e-mails als vertrouwde afzender.
 
PRIVACY


Gelet op de verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), brengen wij u op de hoogte van volgende zaken:

 • Enkel de directeurs van de scholen uit de scholengemeenschap Puurs-Sint-Amands (vzw Sint-Jan-Berchmansinstituut) en de medewerkers van de personeelsdienst raadplegen uw gegevens. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
 • Uw gegevens worden enkel gebruikt in het kader van personeelswerving of het invullen van vacatures.
 • U kan op eenvoudige wijze, en ten allen tijde, uw gegevens zelf aanpassen. De juistheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Gelieve wijzigingen steeds door te geven.
 • Uw gegevens worden enkel bewaard tijdens de periode dat u ingeschreven staat in onze database. Indien u uw profiel afsluit, of niet meer update, zullen ook uw gegevens verdwijnen.

 

Meer informatie over het informatieveiligheids- en privacybeleid van onze scholengemeenschap is terug te vinden op de website https://vzw.sjabi.be/privacy. Voor vragen of opmerkingen  i.v.m. de privacy van uw persoonsgegevens kan u terecht op het meldpunt privacy@sjabi.be