SCHOLENGEMEENSCHAP


Welkom op de website van Scholengemeenschap Puurs & Sint-Amands.

De 12 scholen van het vrij onderwijs gelegen op het grondgebied van Puurs en Sint-Amands vormen samen een scholengemeenschap. In deze "Scholengemeenschap Puurs & Sint-Amands" kan elke school zijn eigenheid zijn sfeer en zijn cultuur behouden.
Elk van de 12 scholen biedt kwaliteit aan en wil kinderen begeleiden in hun ontdekkingstocht in onze samenleving. Dat doen zij vanuit een christelijke inspiratie. Daarom is het "vrij onderwijs" begaan met elk kind. Elk kind is welkom met zijn zorgen en met zijn talenten.

In 2005 hebben de schoolbesturen en de directies een overeenkomst aangegaan om een scholengemeenschap te vormen. De directeurs werkten een gemeenschappelijke visie uit om samen met een 250-tal onderwijsmensen en een 2500-tal kinderen onze scholengemeenschap Puurs & Sint-Amands verder uit te bouwen.

Wij willen de eigenheid van onze katholiek onderwijs uitstralen en in onze besluiten en afspraken moet onze christelijke identiteit onderliggend aanwezig zijn. Wij willen een zorgzame scholengemeenschap zijn: zorgzaam voor elk kind met zijn speciale hulpvragen maar ook zorgzaam voor elke medewerker met zijn specifieke talenten.
Wij willen uitwisselen, elkaar steunen en van elkaar leren. En toch mag elke school zijn eigenheid, zijn karakter en zijn manier van schoolmaken behouden.

Namens de directeurs van onze groep
Wim Van der Donck
Coordinerend directeur.Scholen

Bezoek hier de verschillende scholen van de scholengemeenschap

Vrije Basischool De Krinkel

Directie: Hans Segers

Ruisbroek-dorp 38
2870 Ruisbroek


Tel: 03 886 89 70
E-mail: directie@dekrinkelschool.be
Website: www.dekrinkelschool.be

Vrije Basisschool Sint-Carolus

Directie: Wim Van der Donck & Annick Mees

HOOFDSCHOOL
Kloosterstraat 1
2870 Ruisbroek

WIJKSCHOOL
R.Caluwaertsstraat 5
2880 Eikevliet
tel: 03 899 12 00


Tel: 03 886 64 76
E-mail: info@carolusschool.be
Website: www.carolusschool.be

Vrije Basisschool De Kameleon

Directie: Hilde Smets

Oppuursdorp 41
2890 Oppuurs


Tel: 03 889 56 00
Gsm: 0468 23 85 70
E-mail: directie@dekameleonoppuurs.be
Website: www.dekameleonoppuurs.be

Vrije Basisschool Sjabi

Directie: Katrin Pepermans

Kerkplein 5
2870 Puurs


Tel: 03 827 76 22
Gsm: 03 889 89 33
E-mail: katrin.pepermans@sjabi.be
Website: basisschool.sjabi.be

Vrije Basisschool Libos

Directie: Dominique Vandewiele

Lippelodorp 48
2890 Lippelo (Sint-Amands)


Tel: 052 34 24 40
E-mail: directie@libos.be
Website: www.libos.be

Vrije Basisschool Liezele

Directie: Karel Peeters

Turkenhofdreef 2
2870 Liezele (Puurs)


Tel: 03 899 17 30
E-mail: directie@vbs-liezele.be
Website: www.vbs-liezele.be

BUITENGEWOON ONDERWIJS DE WISSEL

Directie: Jef Vloebergs

Kleine Amer 20
2870 Puurs (Kalfort)


Tel: 03 897 95 85
Gsm: 0496 95 32 10
E-mail: jef.vloebergs@sjabi.be
Website: dewissel.sjabi.be

Vrije Basisschool Zonnebloem

Directie: Maja Peleman & Elsy Jacobs

Hekkestraat 1 2890 Sint-Amands


Tel: 052 33 47 43
E-mail: lager@zonnebloem-sint-amands.be
E-mail:kleuter@zonnebloem-sint-amands.be
Website: www.zonnebloem-sint-amands.be

Vrije Basisschool Twinkelveld

Directie: Gunter Aerts

Winkelveld 1
2870 Kalfort (Puurs)


Tel: 03 889 14 23
E-mail: directie@twinkelveld.be
Website: twinkelveld.sjabi.be

Vrije Basischool Klavertjevier

Directie: Jan Van Lombergen

Breendonk-Dorp 94
2870 Breendonk


Tel: 03 886 50 30
E-mail: directie@klavertjevier.be
Website: klavertjevier.sjabi.be

Vrije Kleuterschool De Regenboog

Directie: Carine Meersmans

Coolhemveldstraat 3
2870 Kalfort (Puurs)


Tel: 03 889 82 88
E-mail: directie@deregenboogkalfort.be
Website: deregenboog.sjabi.be