SCHOLENGROEP sjabi+
Het bestuursorgaan (ook wel schoolbestuur of inrichtende macht genoemd) is de eigenlijke organisator van het onderwijs in de scholen behorend tot de vzw Sint-Jan Berchmansinstituut, kortweg Sjabi+.

Wij zijn verantwoordelijk voor het beleid en scheppen de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs in 15 scholen in de gemeente Puurs-Sint-Amands. We bieden onderwijs aan voor kleuter-, lager, en secundair onderwijs in scholen voor zowel voor gewoon als buitengewoon onderwijs.

Elke school heeft zijn eigenheid en schoolcultuur. Maar door uitwisseling en samenwerking verhogen we onze professionaliteit en onderwijskwaliteit.

Voor ongeveer 450 onderwijsmensen en 4000 leerlingen willen wij een zorgzame scholengroep zijn. Zorgzaam voor elk kind, elke jongere en elke medewerker. We hebben aandacht voor ieders specifieke talenten, maar ook voor ieders zorgen en noden. Wij bieden kwaliteitsvol onderwijs aan en willen onze kinderen en jongeren begeleiden in hun ontdekkingstocht in onze samenleving. We doen dat als katholieke dialoogschool en behoren tot de netwerkorganisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Scholen

Bezoek hier de verschillende scholen van de scholengemeenschap

Vrije Basisschool De Krinkel

Directie: Hans Segers

Ruisbroek-dorp 38
2870 Ruisbroek


Tel: 03 886 89 70
E-mail: directie@dekrinkelschool.be
Website: https://www.dekrinkelschool.be

Vrije Basisschool Sint-Carolus

Directie: Wim Van der Donck & Annick Mees

HOOFDSCHOOL
Kloosterstraat 1
2870 Ruisbroek

WIJKSCHOOL
R.Caluwaertsstraat 5
2880 Eikevliet
tel: 03 899 12 00


Tel: 03 886 64 76
E-mail: directie@carolusschool.be
Website: https://www.carolusschool.be

Vrije Basisschool De Kameleon

Directie: Ivo Lenaerts

Oppuursdorp 41
2890 Oppuurs


Tel: 03 889 56 00
Gsm: 0468 23 85 70
E-mail: directie@dekameleonoppuurs.be
Website: https://www.dekameleonoppuurs.be

Vrije Basisschool Sjabi

Directie: Katrin Pepermans

Kerkplein 5
2870 Puurs


Tel: 03 827 76 22
Gsm: 03 889 89 33
E-mail: directie@sjabibasis.be
Website: https://basisschool.sjabi.be

Vrije Basisschool Libos

Directie: Dominique Vandewiele

Lippelodorp 48
2890 Lippelo (Sint-Amands)


Tel: 052 34 24 40
E-mail: directie@libos.be
Website: https://www.libos.be

Vrije Basisschool Liezele

Directie: Dominique Vandewiele

Turkenhofdreef 2
2870 Liezele (Puurs)


Tel: 03 899 17 30
E-mail: directie@libos.be
Website: https://www.vbs-liezele.be

BUITENGEWOON ONDERWIJS DE WISSEL

Directie: Jef Vloebergs

Kleine Amer 20
2870 Puurs (Kalfort)


Tel: 03 897 95 85
Gsm: 0496 95 32 10
E-mail: directie@bubaodewissel.be
Website: https://dewissel.sjabi.be

Vrije Basisschool Zonnebloem

Directie: Maja Peleman & Elsy Jacobs

Hekkestraat 1
2890 Sint-Amands


Tel: 052 33 47 43
E-mail: maja.peleman@zonnebloem-sint-amands.be
E-mail:elsie.jacobs@zonnebloem-sint-amands.be
Website: https://www.zonnebloem-sint-amands.be

Vrije Basisschool Twinkelveld

Directie: Gunter Aerts

Winkelveld 1
2870 Kalfort (Puurs)


Tel: 03 889 14 23
E-mail: directie@twinkelveld.be
Website: https://twinkelveld.sjabi.be

Vrije Basisschool Klavertjevier

Directie: Magali Christiaens

Breendonk-Dorp 94
2870 Breendonk


Tel: 03 886 50 30
E-mail: directie@klavertjevier.be
Website: https://klavertjevier.sjabi.be

Vrije Kleuterschool De Regenboog

Directie: Carine Meersmans

Coolhemveldstraat 3
2870 Kalfort (Puurs)


Tel: 03 889 82 88
E-mail: directie@deregenboogkalfort.be
Website: https://deregenboog.sjabi.be

Sjabi Sec ASO-TSO-BSO

Directie: Sven Laisnez & Bram Deloose

Begijnhofstraat 3/5
2870 Puurs-Sint-Amands


Tel: 03 890 63 30
E-mail: sven.laisnez@sjabi.be
E-mail:bram.deloose@sjabi.be
Website: https://secundair.sjabi.be

Sjabi Sec Eerste graad

Directie: Gudrun De Wachter

Kerkplein 15
2870 Puurs-Sint-Amands


Tel: 03 890 63 20
E-mail: gudrun.de.wachter@sjabi.be
Website: https://secundair.sjabi.be

Buitengewoon secundair onderwijs

Directie: Mark Hermans

Begijnhofstraat 3/5
2870 Puurs-Sint-Amands


Tel: 03 897 96 70
E-mail: mark.hermans@sjabi.be
Website: https://buso.sjabi.be