PRIVACY


Gelet op de verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), brengen wij u op de hoogte van volgende zaken:

  • Enkel de directeurs van de scholen uit de scholengemeenschap Puurs-Sint-Amands (vzw Sint-Jan-Berchmansinstituut) en de medewerkers van de personeelsdienst raadplegen uw gegevens. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
  • Uw gegevens worden enkel gebruikt in het kader van personeelswerving of het invullen van vacatures.
  • U kan op eenvoudige wijze, en ten allen tijde, uw gegevens zelf aanpassen. De juistheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Gelieve wijzigingen steeds door te geven.
  • Uw gegevens worden enkel bewaard tijdens de periode dat u ingeschreven staat in onze database. Indien u uw profiel afsluit, of niet meer update, zullen ook uw gegevens verdwijnen.

 

Meer informatie over het informatieveiligheids- en privacybeleid van onze scholengemeenschap is terug te vinden op de website https://vzw.sjabi.be/privacy. Voor vragen of opmerkingen  i.v.m. de privacy van uw persoonsgegevens kan u terecht op het meldpunt privacy@sjabi.be